BG     EN

Петранка Георгиева Иванова

Д.Е.С., Диплома № 314
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност.


Доклад за прозрачност за финансовата 2016 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Петранка Георгиева Иванова
Град:София, 1619
Адрес:бул. Цар Борис ІІІ 257, вх.А
Телефон:+359 2 855 68 17
GSM:+359 898 68 38 08
e-mail:ivanova@bgone.net